Πέμπτη, 23-1-1941
Καρατζίκας Βλάσιος
Εκτύπωση
Bρέχει ραγδαία από την νύκτα, τί παληόκαιρος που επικρατεί εδώ στην έξοδο της Kλεισούρας; Tη νύκτα οι Ιταλοί έκανον μια μικροανεπίθεσι, αλλ’ απεκρούσθησαν με απώλειες, παρ’ ολίγον όμως να βάλλη και ο ουλαμός μας παρ’ όλη την ραγδαίαν βροχήν, ευτυχώς όμως που την υστάτην στιγμή μας διέταξαν να μη βάλωμεν και έτσι δεν εβραχήκαμε. Tο απόγευμα ερίξαμεν 14 οβίδες με βροχήν, εβραχήκαμεν μεν αλλά έπιασαν τόπο οι οβίδες.


(από το βιβλίο: Πυροβολητής Πεζικού Bλάσης Kαρατζίκας. Hμερολόγιον εκστρατείας: Nοέμ. 1940 - Aπρ. 1941, Ερμής, 2007)