Παρασκευή, 24-1-1941
Καρατζίκας Βλάσιος
Εκτύπωση
Στις 4 τα ξημερώματα μας εσήκωσαν διά βολήν, βγαίνοντας έξω δεν έβλεπα καθόλου, τόσο σκότος ήτο, έβρεχε δε πάρα πολύ, πέφτοντας διαρκώς κατωρθώσαμεν να πάμε στο πυροβόλον και αμέσως κάναμεν νυκτερινήν βολήν, εδώσαμεν 10 βλήματα. Tο απόγευμα διά πρώτην φοράν εβλήθησαν τα πυροβόλα μας από εχθρικά πυρ/λα ευτυχώς όμως χωρίς καμμιά ζημιά και θύματα, όλοι μας εκρυφθήκαμε σε χαράδρες, αλλά ευτυχώς μόνον 4 βλήματα έρριξαν και αυτό δηλοί ότι δεν μας είχαν επισημάνει.


(από το βιβλίο: Πυροβολητής Πεζικού Bλάσης Kαρατζίκας. Hμερολόγιον εκστρατείας: Nοέμ. 1940 - Aπρ. 1941, Ερμής, 2007)