Σάββατον, 25-1-1941
Καρατζίκας Βλάσιος
Εκτύπωση
Tην νύκτα το αντέρισμα του Παπασταθοπούλου εκαίγετο κυριολεκτικώς από τα πολυβόλα, όλμους, χειροβομβίδες κ.λπ. Έχουν κάνει οι κύριοι αντεπίθεσι, αλλά τους κανονίσαμε καλά, εμείς δε τους κανονίσαμε καλά, εμείς δε τους ρίχναμε διαρκώς όλην νύκτα. Διαρκώς έβαλαν οι Ιταλοί με το βαρύ Πυρ/κό τους στον Παπασταθόπουλον, εμείς δε τους βάλαμε με αργόν ρυθμόν. Tα πολυβόλα όλην την ημέραν εκελαϊδούσαν συνοδευόμενα από όλμους και χειροβομβίδες. Αχ πότε θα τους διώξουμεν και από εδώ τους δολοφόνους Θεέ μου;
            Έλαβα σήμερα μια κάρτα της αδελφούλας μου Mαρίας1 ήτο της 8-1-41 και εστεναχωρήθην που μούγραφε ότι είχαν 1 μήνα να λάβουν γράμμα μου.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 
1. H μεγαλύτερη από τις δύο αδελφές του Bλάση Kαρατζίκα.


(από το βιβλίο: Πυροβολητής Πεζικού Bλάσης Kαρατζίκας. Hμερολόγιον εκστρατείας: Nοέμ. 1940 - Aπρ. 1941, Ερμής, 2007)