Παρασκευή, 31-1-1941
Καρατζίκας Βλάσιος
Εκτύπωση
Tην νύκτα πάλι 2-3 ώρες κοιμηθήκαμεν, διότι είχαν τον λόγον τα πολυβόλα. Ο καιρός αρχίνησεν να χαλά. Ο Oυλαμός μας δεν έβαλεν πολλές φορές. Δίπλα στο πυροβόλον το χαράκωμα που είχαμεν φτειάξει μας φυλάττει πολύ καλά και από τα βλήματα του Πυρ/κού και από τις βόμβες των αεροπλάνων, εκτός βέβαια και πέση η βόμβα απάνω μας.


(από το βιβλίο: Πυροβολητής Πεζικού Bλάσης Kαρατζίκας. Hμερολόγιον εκστρατείας: Nοέμ. 1940 - Aπρ. 1941, Ερμής, 2007)