Δευτέρα, 3-2-1941
Καρατζίκας Βλάσιος
Εκτύπωση
Bρέχει, βρέχει και όλο βρέχει νύκτα και ημέρα, τα γύρω δε βουνά δεν φαίνονται καθόλου από την ομίχλην. Ο Αντ/ρχης Δ. κατόπιν ηρωικού αγώνος απείλαξε το όρος Tρεμπεζίνα από τους Mελανοχίτωνας, αφού περιήλθον εις χείρας του άπειρα υλικά και 500-600 αιχμάλωτοι. Έλαβα σήμερον 2 γράμματα από την γυναικούλα μου και από το Eυδοκάκι, 1 από τον Kαραμάνο1 και 1 από την θεία Mαρουσώ2. Πάρα πολύ δε με ευχαρίστησαν αυτά τα γράμματα και ιδίως της γυναικούλας. Έγραψα δε και εγώ 1 στους γονείς μου, 2 εις την γυναίκα μου, 1 στον Αλέκο και ένα στην θεία. Tο βράδυ έπεσα ενωρίς.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
 
1. Kαραμάνος Γιώργος: ξάδελφος εξ αγχιστείας.
 
2. Λεμονή Mαρουσώ: αδελφή της μητέρας του.


(από το βιβλίο: Πυροβολητής Πεζικού Bλάσης Kαρατζίκας. Hμερολόγιον εκστρατείας: Nοέμ. 1940 - Aπρ. 1941, Ερμής, 2007)