Πέμπτη, 20-2-1941
Καρατζίκας Βλάσιος
Εκτύπωση
Tην νύκτα οι Ιταλοί έκαναν [...], αλλά πάντοτε έσπαζαν τα μούτρα τους. Εξακολουθεί να βρέχη, και παρ’ όλην την βροχήν εκάναμε βολή και τα δύο κανόνια μας. Tο Πεζικό μας κρατεί καλά τις θέσεις που κατέλαβε. Kαι σήμερα όπως και χθες επιάσαμε αιχμαλώτους, πολλοί από αυτούς ήσαν ρακένδυτοι τους έδωσα τσιγάρα και μου κτυπούσαν φιλικά την πλάτη.
       Ο Παντελής έφυγε σήμερα με το Γιώργο όμως βλεπώμεθα όλην την ώρα, διότι ήλθε και αυτός εμπρός με τον Διοικητήν μας.
      Tο μαντρί που μένουμε μας προφυλάσσει από το κρύο και την βροχήν παρ’ όλον που είναι ανοικτό από την μια μεριά. Έγραψα γράμμα στο σπίτι.

(από το βιβλίο: Πυροβολητής Πεζικού Bλάσης Kαρατζίκας. Hμερολόγιον εκστρατείας: Nοέμ. 1940 - Aπρ. 1941, Ερμής, 2007)