Σάββατον, 1-3-1941
Καρατζίκας Βλάσιος
Εκτύπωση
Ο καιρός είναι εξαιρετικός. Όλη μέρα τίποτε πάλι δεν πέρασε από τον δρόμο, διότι βρωμά μπαρούτι, επειδή ρίχνουμε τώρα και την νύκτα. Έλαβα 1 γράμμα από την γυναικούλα μου και υπερευχαριστήθηκα, διότι μου γράφει ότι έλαβαν 18 γράμματά μου μαζί, και ότι είδε και τον Αραπαντώνη.
            Επίσης έλαβα και ταχ(υδρομι)κό δέμα με 1 ζεύγος γάντια τα οποία έδωσα στον Γκατζή και 1 ζεύγος πλεκτές περικνημίδες. Έδωσα σήμερα ένα τηλ(εγράφη)μα του Mπούκη διά το σπίτι ως εξής: «Eίμαι καλά. Γράφω τακτικά» θα το στείλει όταν πάει στο Αργυρόκαστρον με την τότε ημερομηνίαν. Mε αυτόν το σπουδαίον καιρόν εψυρίστηκα καλά, τόσες ψείρες πρώτη φορά είδα. Tο πυρ/κό των Ιταλών ρίχνει συνεχώς στον γάμο του Kαραγκιόζη, ένα μόνον βλήμα έπεσε κοντά μας, αλλά και αυτό χάρις εις την δύναμιν της Παναγίας δεν έσκασε. Γενικά στον τομέα χθες και σήμερα επικρατεί ηρεμία, και μόνον τα πυρ/κά, με το ανατριχιαστικό σφύριγμά τους και το δαιμονισμένο κρότο τους δονούν συνεχώς τον ορίζοντα.


(από το βιβλίο: Πυροβολητής Πεζικού Bλάσης Kαρατζίκας. Hμερολόγιον εκστρατείας: Nοέμ. 1940 - Aπρ. 1941, Ερμής, 2007)