Πέμπτη, 6-3-1941
Καρατζίκας Βλάσιος
Εκτύπωση
Πρωί πρωί ήλθε η διαταγή να μετακινηθούμε διά να λάβωμεν μέρος εις την μεγάλην επίθεσιν. Εχαλάσαμε τα αντίσκηνά μας και υπό ψιλήν βροχήν μεταφέραμε το ένα κανόνι πέρνοντας και 4 οβίδες στην πλάτη, πολύ υπέφερα κατά την διαδρομήν, διότι ήτο πολύ απότομη η ανηφοριά και καθώς έβρεχε κιόλας, διαρκώς εγλυστρούσαμε. Mετά πολύ κόπου μεταφέραμε και το άλλο κανόνι καθώς και τους γυλιούς μας στο καθορισμένο σημείον. Ετοιμάζοντας χώρον διά το αντίσκηνον αρχίνησε να βρέχη ραγδαία, παρ’ όλα εξακολουθήσαμε την δουλειά μας και φτειάξαμε ένα μέτριο αντίσκηνον, αλλά εν τω μεταξύ είχαμε γίνει μουσκίδι, η χλαίνη ήταν ασύκωτη και είχεν περάσει και το σακκάκι, καθώς και στα γόνατα ήμουν χάλια. Όταν σταμάτησεν η βροχή εκάναμε κανονισμόν βολής και επήγαμε για ύπνο.


(από το βιβλίο: Πυροβολητής Πεζικού Bλάσης Kαρατζίκας. Hμερολόγιον εκστρατείας: Nοέμ. 1940 - Aπρ. 1941, Ερμής, 2007)