Παρασκευή, 21-3-1941
Καρατζίκας Βλάσιος
Εκτύπωση
Ο καιρός εξακολουθεί να είναι ευχάριστος. Oι Ιταλοί όπως συνήθως έβαλον αδιακόπως με το βαρύ πυρ/κό τους σε πολλά σημεία, αλλά κρίνοντας από τις οβίδες που έπεφταν κοντά σε μας, όλες στο γάμο του Kαραγκιόζη έρριχναν. Έλαβα 8 γράμματα έγραψα κι εγώ. Στο μέτωπο ησυχία.


(από το βιβλίο: Πυροβολητής Πεζικού Bλάσης Kαρατζίκας. Hμερολόγιον εκστρατείας: Nοέμ. 1940 - Aπρ. 1941, Ερμής, 2007)