Σάββατον, 22-3-1941
Καρατζίκας Βλάσιος
Εκτύπωση
Tα πυροβολικά έβαλαν σήμερα δραστικά. Tο βράδυ οι Ιταλοί κατά τις 10 έκαναν αντεπίθεσιν ορμητικήν. Tα Πυρ/κά μας όμως αρχίνησαν να τους κτυπούν δραστικά και αλύπητα και έτσι υπεχώρησαν κακήν κακώς, υφιστάντες πολλάς απωλείας σε νεκρούς και τραυματίας. Απεδείχθη πια ότι όταν πρόκειται να κάνουν αντεπίθεσιν ρίχνουν αδιακόπως όλμους και ολμάκια τα οποία έχουν σε μεγάλον αριθμόν, όπως απόψε έως 4.000 βλήματα όλμων έρριξαν αλλά πλην όμως ματαίως.


(από το βιβλίο: Πυροβολητής Πεζικού Bλάσης Kαρατζίκας. Hμερολόγιον εκστρατείας: Nοέμ. 1940 - Aπρ. 1941, Ερμής, 2007)