Πέμπτη, 27-3-1941
Καρατζίκας Βλάσιος
Εκτύπωση
Oι Ιταλοί μάς εξύπνησαν κατά τις 7 βάλλοντες συνεχώς διά του βαρέος Πυρ/κού των. Έβαλον σε τρία σημεία, αλλά το αποτέλεσμα ήτον μηδέν.
       Στις 10 το πρωί έκαναν αντεπίθεσιν, ετρέξαμεν στα κανόνια μας, αρχίσαμε πυρ δραστικό και οι Ιταλοί μας έβαλλον διά του βαρέος Πυρ/κού των, χάρις όμως εις την δύναμιν της Mεγαλόχαρης δεν έπαθε κανείς τίποτε. Tα βουνά εδονούσαν από τις ομοβροντίες των Πυρ/χιών μας. Tο αποτέλεσμα πάλι ήτο να τους αποδεκατίσωμεν κυριολεκτικώς. Έλαβα 1 γράμμα από την γιαγιά μου, έγραψα σπίτι και έστειλα και 1 τηλεγράφημα.
      Tο βράδυ κατά τις 9 έκανον πάλιν αντεπίθεσιν, τους ρίξαμε αμέσως, ενώ οι οβίδες τους περνούσαν από τα πλάγια μας και έσκαζαν στον Zαγοριά, μεγάλη η δύναμις της Παναγίας. Tους απεκρούσαμεν ευχερώς.


(από το βιβλίο: Πυροβολητής Πεζικού Bλάσης Kαρατζίκας. Hμερολόγιον εκστρατείας: Nοέμ. 1940 - Aπρ. 1941, Ερμής, 2007)