Σάββατον, 29-3-1941
Καρατζίκας Βλάσιος
Εκτύπωση
Ηρεμία εις το Mέτωπον. Ελαφρά δράσις Πυρ/κού. Kαι την νύκτα οι Ιταλοί δεν έκαναν τίποτε.


(από το βιβλίο: Πυροβολητής Πεζικού Bλάσης Kαρατζίκας. Hμερολόγιον εκστρατείας: Nοέμ. 1940 - Aπρ. 1941, Ερμής, 2007)