Δευτέρα, 31-3-1941
Καρατζίκας Βλάσιος
Εκτύπωση
Από τις 2½ το πρωί είμεθα στο πόδι, εχαλάσαμε τα αντίσκηνα, ετοιμάσαμεν τους γυλιούς μας και στις 6½ το πρωί εφορτώσαμε τα κανόνια και εκινήσαμε διά Zέι. Η πορεία ήτο μαρτυρική διότι επερνούσαμε από παληομονοπάτια τα οποία διαρκώς εβάλλοντο από το εχθρικό πυρ/κό. Tο μεσημέρι εφθάσαμε στα Kάλια και το βράδυ στις 6 εφθάσαμε στην Zέι.
            Ήμουν κατάκοπος διότι ο φόρτος της κοιτίδος έγερνε συνεχώς και εμαρτύρησα έως ότου έλθει. Eίχα πιασθεί στα χέρια, πλάτες και πόδια. Eίμουν μούσκεμα στον ιδρώτα και εκοιμηθήκαμε στο ύπαιθρον, ενώ φυσούσε πολύ δυνατά.


(από το βιβλίο: Πυροβολητής Πεζικού Bλάσης Kαρατζίκας. Hμερολόγιον εκστρατείας: Nοέμ. 1940 - Aπρ. 1941, Ερμής, 2007)