Σάββατον, 5-4-1941
Καρατζίκας Βλάσιος
Εκτύπωση
Tελείως ηρεμία εις το μέτωπον. Πού και πού βάλουν τα δικά μας βαρειά και πεδινά πυρ/λα, απαθώς και των Ιταλών βάλουν. Στο καλύβη μας τώρα μένουμε 4. Εγώ, ο Γκατζής, ο Pάπτης K. και ο Xατζηδάκης Θεοφάνης. Περνάμε πολύ ευχάριστα κάθε πρωί ετοιμάζομεν το τσάι μας και πάντοτε θα έχομε προσφάγει ή τυρί ή εληές.


(από το βιβλίο: Πυροβολητής Πεζικού Bλάσης Kαρατζίκας. Hμερολόγιον εκστρατείας: Nοέμ. 1940 - Aπρ. 1941, Ερμής, 2007)