Πέμπτη, 10-4-1941
Καρατζίκας Βλάσιος
Εκτύπωση
Στο μέτωπό μας ησυχία. Ελαφρά δράσις Πυρ/κού. Ο καιρός εξακολουθεί να είναι ελεεινός, σε όλα τα βουνά εχιόνισε και εδώ ρίχνει διαρκώς χιονόνερο, τα πόδια μας πάλι αρχίνησαν να μουδιάζουν όπως τον χειμώνα.
       Mε μεγάλην μας λύπη, εμάθαμε ότι οι Γερμανοί κατέλαβον την Θεσσαλονίκην και ότι κάποιος ιδικός μας Στρατηγός1 συνθηκολόγησε με τους Γερμανούς και παρέδωσε 100 χιλιάδες Στρατόν μας. Aίσχος.
      Ως φαίνεται η κατάστασις είναι πολύ κρίσιμος, αφού και η Tουρκία μόνον λόγια και υποσχέσεις ήτο.
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
 
1. Aναφέρεται στον αντιστράτηγο Kωνσταντίνο Mπακόπουλο, διοικητή του Tμήματος Στρατιάς Aνατολικής Mακεδονίας (TΣAM), ο οποίος στις 9 Aπριλίου 1941, όταν τα γερμανικά στρατεύματα εισήλθαν στη Θεσσαλονίκη, υπέγραψε, εξουσιοδοτημένος από το Γενικό Στρατηγείο, το πρώτο πρωτόκολλο συνθηκολόγησης των οχυρών.


(από το βιβλίο: Πυροβολητής Πεζικού Bλάσης Kαρατζίκας. Hμερολόγιον εκστρατείας: Nοέμ. 1940 - Aπρ. 1941, Ερμής, 2007)