Παρασκευή, 11-4-1941
Καρατζίκας Βλάσιος
Εκτύπωση
Ο καιρός εξακολουθεί ο ίδιος. Tα βουνά εγέμισαν χιόνια, τί να γίνη όμως αφού έτσι το ήθελεν ο Απρίλιος. Όλο δυσάρεστα νέα μαθαίνομεν, οι Γερμανοί τόσον εις την Σερβίαν όσον και εις την Ελλάδαν όλο και προχωρούν. Bοήθησέ μας Θεέ μου, και προφύλαξέ μας από μίαν ανεπανόρθωτον καταστροφήν. Εμάθαμε ότι οι Γερμανοί βομβαρδίζουν καθημερινώς τον Πειραιά. Δυστυχισμένοι μου γονείς, γυναικούλα μου και αδέλφια μου, πόσον θα υποφέρετε και σε τί αγωνία θα ζήτε. Ησυχία εις το μέτωπόν μας.


(από το βιβλίο: Πυροβολητής Πεζικού Bλάσης Kαρατζίκας. Hμερολόγιον εκστρατείας: Nοέμ. 1940 - Aπρ. 1941, Ερμής, 2007)