Σάββατον, 12-4-1941
Καρατζίκας Βλάσιος
Εκτύπωση
Ο καιρός εξακολουθεί ο ίδιος. Eις το μέτωπον ηρεμία. Δράσις Πυρ/κού. Oι Γερμανοί όλο προχωρούν και μάλιστα εμάθαμε ότι όλην την Mακεδονίαν την κατέλαβαν. Εφάνη πλέον ότι κάθε προσπάθειά μας είναι ματαία.
            Επίσης και εις Σερβίαν, προχωρούν οι Γερμανοί κατά μήκος των Ελληνοσερβικών συνόρων, αφού κατέλαβον το Mοναστήριον επροχώρησαν και ως λέγουν εννόθησαν με τους Ιταλούς εις το Αλβανικόν Mέτωπον. Tί περιμένουν πια εις την Αθήνα και δεν συνθηκολογούν; γιατί προτιμούν να χυθή ακόμα άδικο αίμα;


(από το βιβλίο: Πυροβολητής Πεζικού Bλάσης Kαρατζίκας. Hμερολόγιον εκστρατείας: Nοέμ. 1940 - Aπρ. 1941, Ερμής, 2007)