Πέμπτη, 24-4-(19)41
Καρατζίκας Βλάσιος
Εκτύπωση
Στις 6 το πρωί εκκινήσαμε πάλιν τον ατέλειωτον δρόμον του μαρτυρίου. Υπέφερα πολύ σήμερον διότι διήνυσα 45 χιλιόμετρα μέσα στην ζέστην και καταφορτωμένος με γυλιόν, χλαίνην κ.λπ. Εδιανυκτερεύσαμεν 1 χιλ. έξω της Φιλιππιάδος, διότι εδώ είχεν μαζευθή όλος ο στρατός, έως ότου αφίσουν τον δρόμον ελεύθερον οι Γερμανοί.
            Oικονόμησα 5 αυγά και 1 παγούρι γάλα και έτσι συνήλθα κάπως. Αργά το βράδυ ελευθερώθη ο δρόμος.


(από το βιβλίο: Πυροβολητής Πεζικού Bλάσης Kαρατζίκας. Hμερολόγιον εκστρατείας: Nοέμ. 1940 - Aπρ. 1941, Ερμής, 2007)