[Ήρθαμε εδώ μερικά χρόνια μετά το ’22]
Σκορδαλιός Κωνσταντίνος
Εκτύπωση

Ήρθαμε εδώ μερικά χρόνια μετά το ’22.

Αφού μείναμε λίγο στη Χίο η κυβέρνηση μας έστειλε σ’ αυτήν την περιοχή [της Κυλλήνης]. Τότε, το μοναστήρι της Βλαχέρενας ήταν ακόμα στα πλούτη του. Είχε όλα τα χωράφια από το Νεοχώρι ως τα ντόπια χτήματα των Κυλληναίων.

Είχε σταύλους του γύρω στα 100 αγελάδια, 300 πρόβατα και άλλα τόσα γίδια. Είχε περιβόλι, λιοστάσια, απ’ όπου έβγαζε κάπου 500 οκάδες λάδι. Είχε ελαιοτριβείο μέσα στην αυλή του όπως μπαίνουμε δεξιά.

Το εκκλησάκι του Αγίου Αθανασίου, στην παραλία του Νεοχωρίου είναι μετόχη της Μονής.

Εδώ πιο πάνω απ’ το χωριό, στην περιοχή Μπουνάρι είναι μια πηγή τώρα στερεμένη. Εκεί είχαν τις μεγάλες ποτίστρες για τα ζωντανά. Το κράτος τότε απαλλοτρίωσε τα περισσότερα χτήματα και τα μοίρασε σε εμάς τους πρόσφυγες.(από το ιστολόγιο: Νεοχώρι Κυλλήνης, neohorikillinis.blogspot.gr, 3 Ιανουαρίου 2011)