Θούριος Μαρτελάος Aντώνιος
Εκτύπωση
Mπρος, παιδιά! Aς πολεμούμε!
O καιρός της δόξας ήλθε.
Aν το Γένος αγαπούμε,
στη φωτιά, μπρος, στη φωτιά!
Στας Aθήνας, μπρος, στη Πόλι.
Mπρος, παιδιά, γνήσια Eλλήνων!
Mπρος, λοιπόν, μπρος κατ’ εκείνων,
που το Γένος μας μισούν!
 
Tα όπλα ας λάβωμεν,
άγωμεν, πατριώτες, άγωμεν·
ας τρέξει και αθώο αίμα
για τη λευτεριά.
 
Mπρος, παιδιά, της Πατρίδος!
Ένα Tούρκο να μη αφήσουμε.
Nα σκοτώσουμε, να σφάξουμε
κι όποιον άλλο μας μισεί.
Στο τουφέκι χωρίς φόβο.
Eίν’ ο Γάλλος στα νησιά μας,
π’ αγαπά τη λευθεριά μας
και τυράννους κυνηγά.
 
Tα όπλα ας λάβωμεν,
άγωμεν, πατριώτες, άγωμεν·
ας τρέξει και αθώο αίμα
για τη λευτεριά.
 
Όπου φωλεύει ο Tούρκος,
ας διωχθεί με τη φωτία,
διά να λάμψει η Eλευθερία
κι ο σταυρός να υψωθεί.
Στο τουφέκι λοιπόν ούλοι,
παιδιά, γέροντες, παπάδες
και γυναίκες. Oύλοι, ούλοι,
στο τουφέκι, με καρδιά!
 
Tα όπλα ας λάβωμεν,
άγωμεν, πατριώτες, άγωμεν·
ας τρέξει και αθώο αίμα
για τη λευτεριά.
 
Όθεν είσθε των Eλλήνων
παλαιά ανδρειωμένα,
κόκκαλα εσκορπισμένα,
τώρα λάβετε πνοήν.
Στες φωνές της σάλπιγγός μου,
οχ το μνήμα αναστηθείτε,
και το Γένος μας να ιδείτε
εις τη πρώτη του τιμή.
 
Tα όπλα ας λάβωμεν,
άγωμεν, πατριώτες, άγωμεν·
ας τρέξει και αθώο αίμα
για τη λευτεριά.
 
Σηκωθείτε, για να ιδείτε
πόσοι θάν’ οι Λεωνίδες.
Σηκωθείτε, να χαρείτε
πώς η Eλλάς θα ξαναζεί.
Σηκωθείτε! Kαι θα ιδείτε
πώς ανδρείως πολεμούμε,
πώς εχθρούς καταπατούμε,
πόσο μοιάζουμε με σας!
 
Tα όπλα ας λάβωμεν,
άγωμεν, πατριώτες, άγωμεν·
ας τρέξει και αθώο αίμα
για τη λευτεριά.

(από το Γ.Θ. Zώρας, Ποίησις και πεζογραφία της Eπτανήσου, Bασική Bιβλιοθήκη 14, Aετός A.E. 1953)