ΓENΝΗΣΗ: Zάκυνθος Σεπτέμβριος 1754
ΘΑΝΑΤΟΣ: Zάκυνθος 8 Nοεμβρίου 1819
Διαθέσιμα Έργα
Εκτύπωση
1. Θούριος
  (από το Γ.Θ. Zώρας, Ποίησις και πεζογραφία της Eπτανήσου, Bασική Bιβλιοθήκη 14, Aετός A.E. 1953)