Φιλίες Σαραντάρης Γιώργος
Εκτύπωση
Στον Aναστάσιο Δρίβα

O αγαπημένος ουρανός
τόσο αφελής τόσο αγαθός
με το άπλετό του φως μάς ενοχλεί·
δε συγχωρεί
να ερωτευτούμε τη ζωή,
με προθυμία


(από το Σαν Πνοή του Aέρα, Eρμής 1999)