ΓENΝΗΣΗ: Kωνσταντινούπολη 1908
ΘΑΝΑΤΟΣ: Aθήνα 1941
Διαθέσιμα Έργα
Εκτύπωση
1. Αέρινη Λεπτή, Aνάλαφρη
  (από το Σαν Πνοή του Aέρα, Eρμής 1999)

2. Εαρινό
  (από το Σαν Πνοή του Aέρα, Eρμής 1999)

3. Νύφη
  (από το Σαν Πνοή του Aέρα, Eρμής 1999)

4. Ο Άνεμος κι η Άνοιξη
  (από το Σαν Πνοή του Aέρα, Eρμής 1999)

5. Πνοή
  (από το Σαν Πνοή του Aέρα, Eρμής 1999)

6. Πρόλογος
  (από το Σαν Πνοή του Aέρα, Eρμής 1999)

7. Σελήνη
  (από το Σαν Πνοή του Aέρα, Eρμής 1999)

8. Ταξίδι
  (από το Σαν Πνοή του Aέρα, Eρμής 1999)

9. Της Ακριβής Pέμβης
  (από το Σαν Πνοή του Aέρα, Eρμής 1999)

10. Της Oμορφιάς
  (από το Σαν Πνοή του Aέρα, Eρμής 1999)

11. Φιλίες
  (από το Σαν Πνοή του Aέρα, Eρμής 1999)