ΓENΝΗΣΗ: Aγρίνιο 1868
ΘΑΝΑΤΟΣ: Iόνιο Πέλαγος 1920
Διαθέσιμα Έργα
Εκτύπωση
1. [Και θαμπό ήρθε το βράδυ]
  (από Τα ποιήματα, Νεοελληνική Βιβλιοθήκη-Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, 1992)

2. [Κισσέ που απάνω σέρνεσαι]
  (από Τα ποιήματα, Νεοελληνική Βιβλιοθήκη-Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, 1992)

3. [Λιγνές σαλεύει, ολάργυρες]
  (από Τα ποιήματα, Νεοελληνική Βιβλιοθήκη-Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, 1992)

4. [Ω ταχνά χέρια που σαλεύουν]
  (από Τα ποιήματα, Νεοελληνική Βιβλιοθήκη-Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, 1992)

5. [Ω το βαθύ μας το κρυφό]
  (από Τα ποιήματα, Νεοελληνική Βιβλιοθήκη-Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, 1992)