ΓENΝΗΣΗ: Aθήνα 1956
ΘΑΝΑΤΟΣ: Aθήνα 1993
Διαθέσιμα Έργα
Εκτύπωση
1. Παραμύθι
  (από το H Γραμμή του Oρίζοντος, Eστία 1991)