ΓENΝΗΣΗ: Σητεία 1553
ΘΑΝΑΤΟΣ: Xάνδακας 1613/4
Διαθέσιμα Έργα
Εκτύπωση
1. Ερωτόκριτος - Ενότητα Α
  (από την επεξεργασία του Γ.Π. Σαββίδη στην πρώτη έκδοση [1713] της Βενετίας, Ερμής 1998)

2. Ερωτόκριτος - Ενότητα Β
  (από την επεξεργασία του Γ.Π. Σαββίδη στην πρώτη έκδοση [1713] της Βενετίας, Ερμής 1998)

3. Ερωτόκριτος - Ενότητα Γ
  (από την επεξεργασία του Γ.Π. Σαββίδη στην πρώτη έκδοση [1713] της Βενετίας, Ερμής 1998)

4. Ερωτόκριτος - Ενότητα Δ
  (από την επεξεργασία του Γ.Π. Σαββίδη στην πρώτη έκδοση [1713] της Βενετίας, Ερμής 1998)

5. Ερωτόκριτος - Ενότητα Ε
  (από την επεξεργασία του Γ.Π. Σαββίδη στην πρώτη έκδοση [1713] της Βενετίας, Ερμής 1998)