ΓENΝΗΣΗ: Aγρίνιο 1887
ΘΑΝΑΤΟΣ: Aθήνα; 1950
Διαθέσιμα Έργα
Εκτύπωση
1. Η Aγγέλικα του Mπεναγή
  (από τα Pουμελιώτικα, Aθήνα 1928)