ΓENΝΗΣΗ: Προύσα 1876
ΘΑΝΑΤΟΣ: Aθήνα 1935
Διαθέσιμα Έργα
Εκτύπωση
1. Η Συρτή
  (από τα Θαλασσινά, Eρμής 1996)