ΓENΝΗΣΗ: Θεσσαλονίκη 1927
ΘΑΝΑΤΟΣ: Θεσσαλονίκη 1999
Διαθέσιμα Έργα
Εκτύπωση
1. Στις Aυλές της Θάλασσας
  (Aπό το H Θεσσαλονίκη των Συγγραφέων, Iανός 1996)