ΓENΝΗΣΗ: Βελεστίνο 1757
ΘΑΝΑΤΟΣ: Βελιγράδι 1798
Διαθέσιμα Έργα
Εκτύπωση
1. Θούριος
  (από το Επαναστατικά τραγούδια του Ρήγα και ο ύμνος στον Μποναπάρτε του Περραιβού. Η έκδοση της Κέρκυρας 1798, ΚΕΜΝΕ 1998)