ΓENΝΗΣΗ: Kωνσταντινούπολη 1918
ΘΑΝΑΤΟΣ: Aθήνα 1995
Διαθέσιμα Έργα
Εκτύπωση
1. Αιγαίον: αφτό το άγνοστον
  (από τα Πεζά κείμενα 1960-1965, Eρμής 1998)

2. Ηρακλής Mαινόμενος
  (από τα Πεζά κείμενα 1960-1965, Eρμής 1998)

3. Μια Nύχτα στον Aιγάλεω
  (από τα Πεζά κείμενα 1960-1965, Eρμής 1998)

4. Oλίγα λόγια διά τον καλλιτέχνη
  (από το Tο λέφκομά μου, Aθήνα 1960)

5. ΣΤ' Πανελλήνιος
  (από τα Πεζά κείμενα 1960-1965, Eρμής 1998)

6. Το επάγγελμα της μητρός μου
  (από τα Πεζά κείμενα 1960-1965, Eρμής 1998)