ΓENΝΗΣΗ: Tρίπολη 1943
ΘΑΝΑΤΟΣ: Aθήνα 1998
Διαθέσιμα Έργα
Εκτύπωση
1. Απόκρυφον
  (από το από το στόμα της παλιάς Remington..., Tρίλοφος 1981)