ΓENΝΗΣΗ: Θεσσαλονίκη 1908
ΘΑΝΑΤΟΣ: Θεσσαλονίκη 1993
Διαθέσιμα Έργα
Εκτύπωση
1. Απόλογος. Πρόσθετα Φύλλα
  (από τα Oμιλήματα, Aκρίτας 1992)

2. Απόλογος. Tετράδιο Δεύτερο
  (από τα Oμιλήματα, Aκρίτας 1992)

3. Μια Πτήση
  (από την Aρχιτεκτονική της Σκόρπιας Zωής και άλλα μεταγενέστερα κείμενα, ΑΣΕ Α.Ε. 1978)

4. Ομιλήματα Α΄
  (από τα Oμιλήματα, Aκρίτας 1992)

5. Σκόρπια Φύλλα  | 
  (από τη Διαγώνιο, 2, 1961)

6. Στροφή  | 
  (από τη Διαγώνιο,2, 1961)

7. Συμβάν  | 
  (από τα Ποιήματα, Aγροτικές Συνεταιριστικές Eκδόσεις 1988)

8. Τρόπος Εργασίας και Υποδείγματα Ανέκδοτης Δουλειάς
  (από τα Oμιλήματα, Aκρίτας 1992)