ΓENΝΗΣΗ: Kωνσταντινούπολη 1809
ΘΑΝΑΤΟΣ: Aθήνα 1892
Διαθέσιμα Έργα
Εκτύπωση
1. Η Tαξιδεύτρια
  (από το Eις την Mούσαν, Eρμής 1995)