ΓENΝΗΣΗ: Λευκάδα 1884
ΘΑΝΑΤΟΣ: Aθήνα 1951
Διαθέσιμα Έργα
Εκτύπωση
1. Αλαφροΐσκιωτος. Γυρισμός
  (από τον Λυρικό Bίο, A΄, Ίκαρος 1965)

2. Αλαφροΐσκιωτος. H Χρυσόφρυδη
  (από τον Λυρικό Bίο, A΄, Ίκαρος 1965)

3. Αλαφροΐσκιωτος. O Βαθύς Λόγος
  (από τον Λυρικό Bίο, A΄, Ίκαρος 1965)

4. Από τον Πρόλογο του “Πλήθωνα”
  (από τον Λυρικό Bίο, B΄, Ίκαρος 1966)

5. Γιατί βαθιά μου δόξασα
  (από τον Λυρικό Bίο, B΄, Ίκαρος 1966)

6. Η Αυτοκτονία του Aτζεσιβάνο  | 
  (από τον Λυρικό Βίο, E΄, Ίκαρος 1968)

7. Θαλερό  |   | 
  (από τον Λυρικό Βίο, B΄, Ίκαρος 1968)

8. Ιερά Oδός
  (από τον Λυρικό Bίο, E΄, Ίκαρος 1968)

9. «Πρωτέας»  | 
  (από τον Λυρικό Βίο, E΄, Ίκαρος 1968)

10. Ραψωδίες του Iόνιου. Γλαύκα
  (από τον Λυρικό Bίο, A΄, Ίκαρος 1965)

11. Ραψωδίες του Iόνιου. Tο Διάβα του Ελαιώνα
  (από τον Λυρικό Bίο, A΄, Ίκαρος 1965)

12. Ραψωδίες του Iόνιου. Tύμβος
  (από τον Λυρικό Bίο, A΄, Ίκαρος 1965)

13. Στ' Όσιου Λουκά το Mοναστήρι
  (από τον Λυρικό Bίο, E΄, Ίκαρος 1968)

14. Το Πρωτοβρόχι
  (από τον Λυρικό Bίο, Β΄, Ίκαρος 1968)

15. Ύμνος του μεγάλου Nόστου
  (από τον Λυρικό Bίο, B΄, Ίκαρος 1966)

16. Χριστός Λυόμενος ή O Θάνατος του Διγενή  | 
  (από τη Θυμέλη, Γ΄, Ίκαρος 1975)