ΓENΝΗΣΗ: Σύρος 1853
ΘΑΝΑΤΟΣ: Aθήνα 1919
Διαθέσιμα Έργα
Εκτύπωση
1. Η Zωγραφιά μου
  (από Τα Άπαντα, Α΄, Βίβλος 1954)