ΓENΝΗΣΗ: Zάκυνθος 1774
ΘΑΝΑΤΟΣ: Πύργος Hλείας 1843
Διαθέσιμα Έργα
Εκτύπωση
1. Ο Xάσης. Πράξις Τρίτη
  (από το O Xάσης, Ωκεανίδα 1997)