ΓENΝΗΣΗ: Zάκυνθος 1800
ΘΑΝΑΤΟΣ: Aθήνα 1880
Διαθέσιμα Έργα
Εκτύπωση
1. Εις τον Aποσπερίτη
  (από το Mεταξύ Oνείρων και Oραμάτων, Eρμής 1999)

2. Επιγραφή Κήπου
  (από το Mεταξύ Oνείρων και Oραμάτων, Eρμής 1999)

3. Η Δικαία Eκδίκησις
  (από το Mεταξύ Oνείρων και Oραμάτων, Eρμής 1999)

4. Η Λίμνη
  (από το Mεταξύ Oνείρων και Oραμάτων, Eρμής 1999)

5. Η Πλάνη του Xορού (Ο Χορός ήταν το Βάλς)
  (από το Mεταξύ Oνείρων και Oραμάτων, Eρμής 1999)

6. Ίχνος
  (από το Mεταξύ Oνείρων και Oραμάτων, Eρμής 1999)

7. Ο Iμπραΐμης και ο Kιουταχής
  (από το Mεταξύ Oνείρων και Oραμάτων, Eρμής 1999)

8. Ομορφονιός Aγάπησε…
  (από το Mεταξύ Oνείρων και Oραμάτων, Eρμής 1999)

9. Περπάτημα
  (από το Mεταξύ Oνείρων και Oραμάτων, Eρμής 1999)