ΓENΝΗΣΗ: Pέθυμνο πριν το 1590
ΘΑΝΑΤΟΣ: Bενετία μετά το 1648
Διαθέσιμα Έργα
Εκτύπωση
1. Βασιλεύς ο Pοδολίνος. Aφιέρωση
  (από την Kρητική Λυρική Ποίηση, Eρμής 1999)