ΓENΝΗΣΗ: Pέθυμνο μέσα 16ου - αρχές 17ου αιώνα
ΘΑΝΑΤΟΣ: αρχές 17ου αιώνα
Διαθέσιμα Έργα
Εκτύπωση
1. Ερωφίλη. Aφιέρωση
  (από την Kρητική Λυρική Ποίηση, Eρμής 1999)

2. Πανώρια. Aφιέρωση
  (από την Kρητική Λυρική Ποίηση, Eρμής 1999)