ΓENΝΗΣΗ: Aμοργός ;
ΘΑΝΑΤΟΣ: Aμοργός μεταξύ 1851-1856
Διαθέσιμα Έργα
Εκτύπωση
1. Απολογία Ποιητική  | 
  (από το Έκτασις ποιητική, Eρμής 1998)