ΓENΝΗΣΗ: Σάμος 1922
ΘΑΝΑΤΟΣ: Aθήνα 1987
Διαθέσιμα Έργα
Εκτύπωση
1. Χαμηλοφώνως  | 
  (από την Ποίηση,1, Στιγμή 1985)