ΓENΝΗΣΗ: Θεσσαλονίκη 1939
ΘΑΝΑΤΟΣ: Θεσσαλονίκη 1998
Διαθέσιμα Έργα
Εκτύπωση
1. [Γεννήθηκα την Εποχή του Χαλκού]  | 
  (από τα Ποιήματα, Kαστανιώτης 1987)