ΓENΝΗΣΗ: Κωνσταντινούπολη 1906
ΘΑΝΑΤΟΣ: Aθήνα 1990
Διαθέσιμα Έργα
Εκτύπωση
1. H “Kλεοπάτρα”, η “Σεμίραμις” κ’ η “Θεοδώρα”  | 
  (από τα Ποιήματα, Ίκαρος 1954)