ΓENΝΗΣΗ: Αγία Ευθυμία 1893
ΘΑΝΑΤΟΣ: Χαλκίδα 1984
Διαθέσιμα Έργα
Εκτύπωση
1. Φαντασία  | 
  (από το Ουλαλούμ,1936)