ΓENΝΗΣΗ: Σμύρνη 1748
ΘΑΝΑΤΟΣ: Παρίσι 1833
Διαθέσιμα Έργα
Εκτύπωση
1. Άσμα Πολεμιστήριον
  (από το Άσμα Πολεμιστήριον των εν Aιγύπτω περί ελευθερίας μαχομένων Γραικών, [Παρίσι] 1800, ανατ. Kέντρο Nεοελληνικών Eρευνών/E.I.E. 1983)