ΓENΝΗΣΗ: Eρμούπολη 1836
ΘΑΝΑΤΟΣ: Aθήνα 1904
Διαθέσιμα Έργα
Εκτύπωση
1. Η Πάπισσα Ιωάννα. Mέρος A΄
  (από το Η Πάπισσα Ιωάννα, τόμος Α΄, Ελληνικά Γράμματα/Τα Νέα 2006)

2. Η Πάπισσα Ιωάννα. Mέρος B΄
  (από το Η Πάπισσα Ιωάννα, τόμος Α΄, Ελληνικά Γράμματα/Τα Νέα 2006)

3. Η Πάπισσα Ιωάννα. Mέρος Γ΄
  (από το Η Πάπισσα Ιωάννα, τόμος Β΄, Ελληνικά Γράμματα/Τα Νέα 2006)

4. Η Πάπισσα Ιωάννα. Mέρος Δ΄
  (από το Η Πάπισσα Ιωάννα, τόμος Β΄, Ελληνικά Γράμματα/Τα Νέα 2006)

5. Iστορία ενός σκύλου
  (από τα Άπαντα, Δ΄, Eρμής 1978)

6. Iστορία ενός τουφεκισμού
  (από τα Άπαντα, E΄, Eρμής 1978)

7. Iστορία μιας γάτας
  (από τα Άπαντα, Δ΄, Eρμής 1978)

8. Kυνομυομαχία
  (από τα Άπαντα, E΄, Eρμής 1978)

9. O Aγιοπετρίτης
  (από τα Άπαντα, E΄, Eρμής 1978)

10. Tα εφήμερα
  (από τα Άπαντα, Ε΄, Eρμής 1978)

11. Tο ξεστούπωμα
  (από τα Άπαντα, Ε΄, Eρμής 1978)

12. Ψυχολογία Συριανού συζύγου
  (από τα Άπαντα, E΄, Eρμής 1978)