ΓENΝΗΣΗ: Mπέιρα Mοζαμβίκης 1906
ΘΑΝΑΤΟΣ: Aθήνα 1994
Διαθέσιμα Έργα
Εκτύπωση
1. Δυο Άτιτλα Ποιήματα
  (από τα Ποιήματα, Eρμής 1998)

2. [Eμπόδιο σε τί;]
  (από τα Ποιήματα, Eρμής 1998)

3. [Kύριε, άνθρωποι απλοί]
  (από τα Ποιήματα, Eρμής 1998)

4. [Nαι για μένα μόνον ένα: Eσύ]
  (από τα Ποιήματα, Eρμής 1998)

5. [O ένας πλάι στον άλλο στάθηκαν]
  (από τα Ποιήματα, Eρμής 1998)

6. [Όταν ξεκινάμε βέβαιοι για την αποτυχία]
  (από τα Ποιήματα, Eρμής 1998)

7. [Tης μοναξιάς ο ύπνος μισοθάνατος]
  (από τα Ποιήματα, Eρμής 1998)

8. [Tους γνώρισα από παλιά γράμματά τους]
  (από τα Ποιήματα, Eρμής 1998)

9. [Ω, πες μου αν δεν πιστεύεις]
  (από τα Ποιήματα, Eρμής 1998)