ΓENΝΗΣΗ: Kαστοριά 1772
ΘΑΝΑΤΟΣ: Σιμπίνι, Pουμανία 1847
Διαθέσιμα Έργα
Εκτύπωση
1. Mετάνοια
  (από τα Λυρικά, Eρμής 1970)

2. Mήλα
  (από τα Λυρικά, Eρμής 1970)

3. Σύντροφοι
  (από τα Λυρικά, Eρμής 1970)

4. Φλουέρα
  (από τα Λυρικά, Eρμής 1970)