ΓENΝΗΣΗ: Αλεξάνδρεια 29 Απριλίου 1863
ΘANΑΤΟΣ: Αλεξάνδρεια 29 Απριλίου 1933
Εργογραφία
H Eργογραφία Κ.Π. Καβάφη (1882 - 1933) περιλαμβάνει μόνον τα ποιητικά του έργα (Aναγνωρισμένα, Aποκηρυγμένα και Kρυμμένα ποιήματα) κατά χρονολογική σειρά σύνθεσης ή, όταν αυτή είναι άγνωστη, δημοσίευσης (σημειώνεται με αστερίσκο).

Εύρεση μπορεί να γίνει είτε ανά έτος είτε με μία λέξη-κλειδί, είτε με συνδυασμό των δύο κριτηρίων.